GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Cent OS

Jak nainstalovat a nakonfigurovat Fail2ban na CentOS 8

Tento tutoriál vám pomůže nainstalovat a nakonfigurovat Fail2ban na vašich systémech CentOS a RHEL 8 a Fedora. V tomto článku se také dozvíte, jak přidat jakoukoli konkrétní službu ke sledování pod fail2ban.

Krok 1 – Nainstalujte Fail2ban na CentOS 8

Nejprve si nainstalujte epel-release balíček pro konfiguraci úložiště EPEL yum na vašem systému CentOS 8. Poté nainstalujte balíček Fail2ban rpm pomocí následujících příkazů.

sudo dnf install epel-release
sudo dnf install fail2ban

Krok 2 – Konfigurace Fail2ban

Fail2ban uchovává konfigurační soubory pod /etc/fail2ban adresář. ale musíme vytvořit kopii tohoto souboru jako jail.local .

sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo vi /etc/fail2ban/jail.local 

Nyní musíme provést nezbytné změny v jail.local soubor pro vytvoření pravidel zákazu. Upravte tento soubor ve svém oblíbeném editoru a proveďte změny v [VÝCHOZÍ] sekce.

Shell
12345678910111213141516 [VÝCHOZÍ] # "ignoreip" může být seznam IP adres, CIDR masek nebo DNS hostitelů. Fail2ban# nezabanuje hostitele, který odpovídá adrese v tomto seznamu. Několik adres# lze definovat pomocí mezery (a/nebo čárky) separator.ignoreip =127.0.0.1/8 192.168.1.0/24 # "bantime" je počet sekund, po které je hostitel zakázán.bantime =60m # Host je zakázáno, pokud vygenerovalo „maxretry“ během posledních sekund „findtime“. podle níže uvedených # nastavení, 2 minutyfindtime =5 m # "maxretry" je počet selhání, než bude hostitel zabanován. maxretry =5

Krok 3 – Ochrana SSH/SFTP

Po dokončení výchozí konfigurace přejděte dolů do stejného souboru jail.local a aktualizujte [ssh-iptables] sekce, jak je uvedeno níže.

[ssh-iptables]

enabled = true
filter  = sshd
action  = iptables[name=SSH, port=22, protocol=tcp]
      sendmail-whois[name=SSH, dest=root, [email protected], sendername="Fail2Ban"]
logpath = /var/log/secure
maxretry = 3

Krok 4 – Ochrana FTP

Chraňme váš server FTP (vsFTPd), vyhledejte níže uvedený záznam [vsftpd-iptables] sekce a proveďte změny, jak je uvedeno níže. Pokud nepoužíváte vsFTPd, můžete tuto sekci přeskočit.

[vsftpd-iptables]

enabled = true
filter  = vsftpd
action  = iptables[name=VSFTPD, port=21, protocol=tcp]
      sendmail-whois[name=VSFTPD, [email protected]]
logpath = /var/log/vsftpd.log
maxretry = 5
bantime = 1800

Krok 5 – Restartujte službu a test

Po provedení všech změn uložte soubor a restartujte službu Fail2ban pomocí následujícího příkazu.

sudo systemctl start fail2ban.service
sudo systemctl enable fail2ban.service

Pro účely testování jsem vyzkoušel SSH s nesprávnými přihlašovacími údaji z jiného počítače. Po třech špatných pokusech Fail2ban zablokoval tuto IP prostřednictvím iptables pomocí odmítnutí ICMP. Pravidla můžete vidět v iptables po zablokování IP adresy, jak je uvedeno níže. U systémů pouze s SSH se před provedením těchto testů ujistěte, že máte přístup SSH z jiné IP adresy.


Cent OS
 1. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Fail2Ban na CentOS 8 a Fedora 33

 2. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Fail2ban na CentOS 8?

 3. Jak nainstalovat a nakonfigurovat CyberPanel na CentOS 8

 1. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Nginx na CentOS 7

 2. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Fail2ban na CentOS 8

 3. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Redis na CentOS 7

 1. Jak nainstalovat a nakonfigurovat GitLab na CentOS 7

 2. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Redmine na CentOS 7

 3. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Redis na CentOS 8