GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Panels >> Panels

Jak nainstalovat Nginx na Ubuntu 18.04

Nginx je bezplatný a open source vysoce výkonný webový server. Je také dobře známý pro své reverzní proxy, ukládání do mezipaměti, vyvažování zátěže a streamování médií. Jeho konfigurace je jednoduchá a má nízkou spotřebu paměti. Obvyklá mylná představa je, že Apache se používá snadněji než Nginx – Nginx je však stejně snadno použitelný jako Apache. V tomto tutoriálu vám ukážeme, jak nainstalovat Nginx na Ubuntu 18.04 VPS.

1: Přihlaste se a aktualizujte svůj server:

Přihlaste se ke svému Ubuntu 18.04 VPS přes SSH jako uživatel root:

$ ssh root@IP_Address -p Port_number

Nezapomeňte nahradit „IP_Address“ a „Port_number“ skutečnou IP adresou vašeho serveru a také správným portem služby SSH.

Spusťte následující příkazy, abyste se ujistili, že všechny nainstalované balíčky na vašem Ubuntu 18.04 VPS jsou aktualizovány na nejnovější dostupnou verzi:

$ apt update && apt upgrade

2:Nainstalujte Nginx na svůj server Ubuntu

Nginx je k dispozici v předinstalovaných úložištích balíčků Ubuntu. Můžete jej nainstalovat pomocí následujícího příkazu:

$ apt install nginx

Po dokončení instalace se Nginx automaticky spustí.
Můžeme se ujistit, že služba Nginx běží pomocí následujícího příkazu:

$ systemctl status nginx

Výstup by měl vypadat podobně jako níže:

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2019-01-21 01:50:44 CDT; 19s ago
 Main PID: 619 (nginx)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─619 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on
      ├─620 nginx: worker process
      ├─621 nginx: worker process
      ├─622 nginx: worker process
      └─623 nginx: worker process

3:Správa služby Nginx

Povolte server Nginx při spouštění pomocí příkazu systemctl:

$ systemctl enable nginx

Spusťte server Nginx pomocí příkazu systemctl:

$ systemctl start nginx

Restartujte server Nginx pomocí příkazu systemctl:

$ systemctl restart nginx

Zastavte server Nginx pomocí příkazu systemctl:

$ systemctl stop nginx

Znovu načtěte server Nginx pomocí příkazu systemctl:

$ systemctl reload nginx

Získejte stav serveru Nginx pomocí příkazu systemctl:

$ systemctl status nginx

4:Vytvoření nového bloku serveru

Výchozí instalace Nginx bude mít povolen jeden blok serveru s kořenem dokumentu nastaveným na /var/www/html .
V této příručce vytvoříme nový blok serveru pro doménu your_domain.com a nastavte kořen dokumentu na /var/www/your_domain.com .

Nejprve vytvořte kořenový adresář dokumentů domény pomocí následujícího příkazu:

$ mkdir -p /var/www/your_domain.com

a poté vytvořte index.html soubor s následujícím obsahem:

$ nano /var/www/your_domain.com/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>your_domain.com</title>
</head>
<body>
  <h1>your_domain.com server block</h1>
</body>
</html>

Dále vytvořte nový blok serveru s následujícím obsahem vytvořením souboru v adresáři /etc/nginx/sites-available :

$ nano /etc/nginx/sites-available/your_domain.com.conf
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name your_domain.com www.your_domain.com; root /var/www/your_domain.com; index index.html; location / { try_files $uri $uri/ =404; } }

Jakmile budete hotovi, uložte soubor a zavřete jej.

Aktivujte blok serveru vytvořením symbolického odkazu:

$ ln -s /etc/nginx/sites-available/your_domain.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/your_domain.com.conf

Zkontrolujte, zda se v konfiguraci Nginx nevyskytují nějaké syntaktické chyby, pomocí příkazu níže:

$ nginx -t

Pokud je s konfigurací vše v pořádku, výstup by měl být podobný tomu níže:

$ nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

V opačném případě budou chyby uvedeny ve výstupu, takže snadno zjistíte, v čem je problém.

Jakmile si budete jisti, že s konfigurací v Nginx nejsou žádné problémy, můžete službu restartovat pomocí následujícího příkazu:

$ systemctl restart nginx.service

5. Důležité soubory a adresáře Nginx

Obsah

 • /var/www/html :Výchozí kořenová složka serveru Nginx. Můžete to změnit na libovolnou složku úpravou souboru nginx.conf a změnou DocumentRoot atribut. Nezapomeňte restartovat server Nginx, aby se změny projevily.

Konfigurace serveru

 • /etc/nginx :Všechny konfigurační soubory Nginx jsou umístěny v /etc/nginx/ adresář.
 • /etc/nginx/nginx.conf :První soubor, který Nginx načte při spuštění, je nginx.conf . Tento soubor je spravován správci balíčků Nginx a je doporučeno, aby se správci vyhnuli úpravám tohoto souboru, pokud nebudou také sledovat změny provedené upstreamem. Toto lze upravit a provést změny v globální konfiguraci Nginx.
 • /etc/nginx/sites-available/ :Adresář pro uložení všech konfigurací bloků vašeho serveru bez ohledu na to, zda jsou aktuálně povoleny.
 • /etc/nginx/sites-enabled/ :Adresář obsahuje symbolické odkazy na bloky serveru v sites-available adresář. Tyto stránky jsou povoleny a budou přístupné prostřednictvím serveru.

Protokoly serveru

 • /var/log/nginx/access.log :Nginx zapisuje informace o požadavcích klienta do protokolu přístupu hned po zpracování požadavku. Všechny požadavky na webový server Nginx se zaznamenávají do tohoto souboru protokolu.
 • /var/log/nginx/error.log :Protokoly chyb Nginx se používají k protokolování obecných chybových zpráv.

Samozřejmě nemusíte instalovat Nginx na Ubuntu 18.04 sami, pokud používáte některou z našich služeb Nginx Hosting, v takovém případě můžete jednoduše požádat naše zkušené administrátory Linuxu, aby vám to nainstalovali a nastavili. Jsou k dispozici 24×7 a okamžitě se postarají o váš požadavek.

PS. Pokud se vám líbil tento příspěvek o jak nainstalovat Nginx na Ubuntu 18.04 , sdílejte jej prosím se svými přáteli na sociálních sítích pomocí níže uvedených zkratek pro sdílení nebo jednoduše zanechte komentář v sekci komentářů. Děkuji.


Panels
 1. Jak nainstalovat FastPanel na Ubuntu 20.04

 2. Jak nainstalovat LEMP na Ubuntu 16.04

 3. Jak nainstalovat Graylog Server na Ubuntu 16.04

 1. Jak nainstalovat MySQL na Ubuntu 16.04

 2. Jak nainstalovat NextCloud 13 na Ubuntu 16.04

 3. Jak nainstalovat Nginx na Ubuntu 16.04

 1. Jak nainstalovat osTicket na Ubuntu 16.04

 2. Jak nainstalovat PHP 7.2 na Ubuntu 16.04

 3. Jak nainstalovat NextCloud 15 na Ubuntu 18.04