GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Panels >> Webmin

Cluster Cron Jobs

Cluster Cron Jobs modul je téměř identický s modulem Scheduled Cron Jobs, ale umožňuje spouštění naplánovaných příkazů na více serverech najednou. To je užitečné, pokud vaše síť obsahuje mnoho systémů a chcete mít stejný příkaz spouštěný na některých nebo všech z nich podle pravidelného plánu.

Jeho uživatelské rozhraní je téměř totožné se standardním modulem Cron, ale ve formuláři pro úpravu úlohy je přidáno pole Spustit na serverech. To vám umožní vybrat jeden nebo více serverů nebo skupin, které byly vytvořeny v modulu Webmin Servers Index s přihlašovacím jménem a heslem.


Webmin
  1. Cron Jobs / Automatizované úlohy

  2. Jak nastavit úlohy cron v cPanel

  3. Kopírování souborů clusteru

  1. Uživatelé a skupiny clusteru

  2. Cluster serverů Webmin

  3. Přidejte úlohy cron v CWP

  1. Plánování úloh Cron pomocí Crontab

  2. Odstraňování problémů s úlohami Cron

  3. Jak odstranit úlohy cron