GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Cent OS

Jak nainstalovat Erlang na Rocky Linux/Alma Linux/CentOS 8

V této příručce nainstalujeme Erlang/OTP do Rocky Linux/Alma Linux/CentOS 8.

Související obsah

 • Jak nainstalovat Rabbitmq v Rocky Linux/Alma Linux/Centos 8
 • Jak nainstalovat RabbitMQ do Fedory 35
 • Jak nainstalovat Erlang na Fedoru 35

Předpoklady

Chcete-li pokračovat, potřebujete následující

 • Aktualizovaný server Rocky Linux/Alma Linux 8
 • Přístup root nebo uživatel s přístupem root
 • Přístup k internetu ze serveru

Obsah

 1. Aktualizace systému
 2. Instalace Erlang
 3. Vytvoření programu Hello world

1. Aktualizace systému

Pomocí tohoto příkazu se ujistíme, že naše serverové balíčky jsou aktuální:

sudo dnf -y update

Pojďme také nainstalovat některé běžné balíčky

sudo dnf install vim -y

2. Instalace Erlang

Balík Erlang je distribuován prostřednictvím repozitářů Yum na PackageCloud. Nainstalujte úložiště PackageCloud Yum pomocí tohoto příkazu:

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/script.rpm.sh | sudo bash

Toto je výstup na mém serveru

$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/script.rpm.sh | sudo bash

Detected operating system as rocky/8.
Checking for curl...
Detected curl...
Downloading repository file: https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/config_file.repo?os=rocky&dist=8&source=script
done.
Installing yum-utils...

Rocky Linux 8 - AppStream                                                    15 kB/s | 4.8 kB   00:00
Rocky Linux 8 - BaseOS                                                     6.5 kB/s | 4.3 kB   00:00
Rocky Linux 8 - Extras                                                     27 kB/s | 3.5 kB   00:00
rabbitmq_erlang-source                                                     1.3 kB/s | 819 B   00:00
rabbitmq_erlang-source                                                     21 kB/s | 3.8 kB   00:00
Importing GPG key 0xDF309A0B:
 Userid   : "https://packagecloud.io/rabbitmq/erlang (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <[email protected]>"
 Fingerprint: 2EBD E413 D3CE 5D35 BCD1 5B7C 71C6 3471 DF30 9A0B
 From    : https://packagecloud.io/rabbitmq/erlang/gpgkey
rabbitmq_erlang-source                                                     357 B/s | 296 B   00:00
Package yum-utils-4.0.18-4.el8.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
Generating yum cache for rabbitmq_erlang...
Importing GPG key 0xDF309A0B:
 Userid   : "https://packagecloud.io/rabbitmq/erlang (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <[email protected]>"
 Fingerprint: 2EBD E413 D3CE 5D35 BCD1 5B7C 71C6 3471 DF30 9A0B
 From    : https://packagecloud.io/rabbitmq/erlang/gpgkey
Generating yum cache for rabbitmq_erlang-source...

The repository is setup! You can now install packages.

Nyní můžeme nainstalovat erlang z přidaných repozitářů:

$ sudo dnf install erlang
Last metadata expiration check: 0:00:27 ago on Fri 12 Nov 2021 07:30:53 AM EAT.
Dependencies resolved.
===============================================================================================================================================================
 Package              Architecture           Version                 Repository                 Size
===============================================================================================================================================================
Installing:
 erlang              x86_64              24.1-1.el8                rabbitmq_erlang               20 M

Transaction Summary
===============================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 20 M
Installed size: 36 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
erlang-24.1-1.el8.x86_64.rpm                                                  42 MB/s | 20 MB   00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                              41 MB/s | 20 MB   00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                                    1/1
 Installing    : erlang-24.1-1.el8.x86_64                                                       1/1
 Running scriptlet: erlang-24.1-1.el8.x86_64                                                       1/1
 Verifying    : erlang-24.1-1.el8.x86_64                                                       1/1

Installed:
 erlang-24.1-1.el8.x86_64

Complete!

3. Vytváření programu Hello world

Vytvořte hello.erl soubor

vim hello.erl

Přidejte to do souboru

% This is a test Hello World Erlang Code
-module(hello).
-import(io,[fwrite/1]).
-export([helloworld/0]).

helloworld() ->
  fwrite("Hello from Citizix, Erlang World!\n").

Zkompilujte jej z prostředí Erlang. Nezapomeňte na tečku („tečku“) na konci každého příkazu:

$ erl
Erlang/OTP 24 [erts-12.1] [source] [64-bit] [smp:2:2] [ds:2:2:10] [async-threads:1] [jit]

Eshell V12.1 (abort with ^G)
1> c(hello).
{ok,hello}
2> hello:helloworld().
Hello from Citizix, Erlang World!
ok
3>

Úspěšně jste do svého systému nainstalovali Erlang.

Závěr

Děkujeme, že jste použili tento návod k instalaci programovacího jazyka Erlang na váš systém Rocky Linux/Alma Linux 8. Pro další pomoc nebo užitečné informace vám doporučujeme navštívit oficiální web Erlang.


Cent OS
 1. Jak debootstrap na CentOS Linux

 2. Jak nainstalovat PostgreSQL na CentOS 8 / Rocky Linux 8 / RHEL 8

 3. Jak nainstalovat klienta FreeIPA na Rocky Linux/Alma Linux/CentOS 8

 1. Jak nainstalovat Mysql 8 na Rocky Linux/Centos 8

 2. Jak nainstalovat a nakonfigurovat Redis 6 na Rocky Linux/Centos 8

 3. Jak nainstalovat Java 17 na Rocky Linux 8/Centos 8

 1. Jak nainstalovat a používat Podman v Rocky Linux/Alma Linux/Centos 8

 2. Jak nainstalovat FFmpeg na Rocky Linux/Alma Linux 8

 3. Jak nainstalovat PHP 8 na Alma Linux &Rocky Linux