GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

Jak nakonfigurovat virtuální síťové rozhraní na Redhat 7 Linux

Následující konfigurace vám pomůže nakonfigurovat rozhraní virtuální sítě, aby vám umožnilo mít více dalších síťových IP adres na jediném hardwarovém síťovém rozhraní. Například náš server RHEL má v současnosti jediné hardwarové síťové rozhraní nazvané eth0 . Toto rozhraní se používá jako hlavní síťové rozhraní s IP adresou 10.1.1.110. K tomuto síťovému rozhraní připojíme dvě další virtuální síťová rozhraní eth0:0 - 10.1.1.111 a eth0:1 - 10.1.1.112 . Začněme zobrazením aktuální konfigurace sítě:

[root@rhel7 ~]# ip addr show


Z výše uvedeného výstupu vidíme, že aktuálně máme nakonfigurované pouze síťové rozhraní eth0. Dále najdeme odpovídající konfigurační soubor síťového rozhraní pro eth0:

# grep -l DEVICE.*eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/*


Konfigurační soubor zodpovědný za eth0 síťové rozhraní je /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

[root@rhel7 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 
DEVICE="eth0"
NETBOOT="yes"
HWADDR="08:00:27:15:38:B7"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="eth0"
UUID="462f4834-4fe7-43a7-84e7-83b2722e94c1"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.1.1.110"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.1.1.1"

Aby bylo možné vytvořit virtuální síťové rozhraní, můžeme nejprve zkopírovat hlavní konfigurační soubor /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 a poté upravte jeho obsah, abyste nastavili vhodný název síťového rozhraní a IP adresu:

[root@rhel7 ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@rhel7 ~]# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0
[root@rhel7 ~]# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1

Dále musíme upravit DEVICE, NAME, IPADDR v obou konfiguračních souborech virtuální sítě. Níže vidíte oba upravené konfigurační soubory:

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0 
DEVICE="eth0:0"
NETBOOT="yes"
HWADDR="08:00:27:15:38:B7"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="eth0:0"
UUID="462f4834-4fe7-43a7-84e7-83b2722e94c1"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.1.1.111"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.1.1.1"

a

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 
DEVICE="eth0:1"
NETBOOT="yes"
HWADDR="08:00:27:15:38:B7"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="eth0:1"
UUID="462f4834-4fe7-43a7-84e7-83b2722e94c1"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.1.1.112"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.1.1.1"

Jakmile upravíte další soubory rozhraní virtuální sítě, vše, co musíte udělat, je restartovat síť. Na linuxovém serveru RHEL7 toho lze dosáhnout:

[root@rhel7 ~]# systemctl restart network

Dále znovu zkontrolujte nastavení sítě a vyhledejte dvě další virtuální síťová rozhraní:

[root@rhel7 ~]# ip addr show


Jako poslední a volitelný krok můžete otestovat nově nakonfigurované rozhraní virtuální sítě pomocí ping příkaz z nějakého jiného hostitele ve vaší síti:


Linux
  1. Nakonfigurujte síťové rozhraní jako klienta DHCP na RHEL7 Linux

  2. Jak odstranit virtuální stroje založené na KVM na Redhat Linuxu

  3. Nakonfigurujte výchozí virtuální úložiště KVM v systému Redhat Linux

  1. Jak nakonfigurovat virtualizaci na Redhat Linuxu

  2. Jak nakonfigurovat propojení rozhraní (NIC Teaming) na Oracle Linux 6

  3. Jak vymažu statistiky rozhraní v systému Linux

  1. Jak zkontrolovat verzi Redhat

  2. Jak klonovat virtuální stroje založené na KVM na Redhat Linux

  3. Jak nastavit statickou IP adresu a nakonfigurovat síť v Linuxu