GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

Rozdíl mezi .exrc a .vimrc?

Ze zkušenosti vím, že soubor ~/.exrc lze použít ke konfiguraci vim . Vím také, že ke stejnému účelu lze použít soubor ~/.vimrc.

Pokud však používám .exrc ke konfiguraci vim , to vede k problémům na systémech, kde je vi je nainstalován spíše než vim . Konkrétně vim podporuje další funkce, které vi ne; a když se je pokusíte použít v vi , vi stěžuje si.

Moje otázky jsou:

 1. Jaký je rozdíl mezi .exrc a .vimrc?
 2. Pokud jsou přítomny oba, pak jsou oba používá?
 3. Je špatný postup používat ke konfiguraci vim soubor .exrc ?

Přijatá odpověď:

 1. .exrc je konfigurační soubor pro vi , zatímco .vimrc je konfigurační soubor pro vim

 2. Ne. Vim použije soubor .vimrc, pokud existuje, jinak soubor .exrc, pokud existuje

 3. Ano, pokud tam nevložíte pouze příkazy kompatibilní s vi

Z nápovědy Vim na exrc:

 c. Four places are searched for initializations. The first that exists
is used, the others are ignored. The $MYVIMRC environment variable is
set to the file that was first found, unless $MYVIMRC was already set
and when using VIMINIT.
- The environment variable VIMINIT (see also |compatible-default|) (*)
  The value of $VIMINIT is used as an Ex command line.
- The user vimrc file(s):
    "$HOME/.vimrc"   (for Unix and OS/2) (*)
    "$HOME/.vim/vimrc"   (for Unix and OS/2) (*)
    "s:.vimrc"     (for Amiga) (*)
    "home:.vimrc"   (for Amiga) (*)
    "home:vimfiles:vimrc" (for Amiga) (*)
    "$VIM/.vimrc"   (for OS/2 and Amiga) (*)
    "$HOME/_vimrc"   (for MS-DOS and Win32) (*)
    "$HOME/vimfiles/vimrc" (for MS-DOS and Win32) (*)
    "$VIM/_vimrc"   (for MS-DOS and Win32) (*)
  Note: For Unix, OS/2 and Amiga, when ".vimrc" does not exist,
  "_vimrc" is also tried, in case an MS-DOS compatible file
  system is used. For MS-DOS and Win32 ".vimrc" is checked
  after "_vimrc", in case long file names are used.
  Note: For MS-DOS and Win32, "$HOME" is checked first. If no
  "_vimrc" or ".vimrc" is found there, "$VIM" is tried.
  See |$VIM| for when $VIM is not set.
- The environment variable EXINIT.
  The value of $EXINIT is used as an Ex command line.
- The user exrc file(s). Same as for the user vimrc file, but with
  "vimrc" replaced by "exrc". But only one of ".exrc" and "_exrc" is
  used, depending on the system. And without the (*)!

Linux
 1. Rozdíl mezi [[ $a ==Z* ]] a [ $a ==Z* ]?

 2. Jaký je rozdíl mezi Sudo Su – a Sudo Su –?

 3. Rozdíl mezi Getty a Agetty?

 1. Rozdíl mezi „du -sh *“ a „du -sh ./*“?

 2. Rozdíl mezi „$ . Foo“ A „$ ./foo“??

 3. Rozdíl mezi ~/.profile a ~/.bash_profile?

 1. Jaký je rozdíl mezi InnoDB a MyISAM?

 2. Jaký je rozdíl mezi zápisem do souboru a namapovanou pamětí?

 3. Jaký je rozdíl mezi ls a l?