GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

echo:příkaz nenalezen

Příkaz echo se používá k zobrazení řádku textu na terminálu. Příkaz echo můžete také použít k zápisu textu do souboru zadáním řetězce za příkaz echo a přesměrováním na soubor.

Synatx

# echo [Options] [String]

Položky v hranatých závorkách jsou volitelné. Řetězec lze definovat jako konečnou posloupnost znaků (jako jsou písmena, číslice, symboly, interpunkční znaménka).

Když je příkaz echo použit bez jakýchkoli voleb nebo řetězců, vrátí echo na obrazovce prázdný řádek a na následujícím řádku příkazový řádek. Je to proto, že stisknutí klávesy ENTER je signálem pro systém, aby začal nový řádek, a proto echo tento signál opakuje.

Možnosti

 • -n nevypisujte koncový nový řádek
 • -e umožnit interpretaci úniků zpětného lomítka
 • -E zakázat interpretaci úniků zpětného lomítka (výchozí)

Pokud je v platnosti -e, jsou rozpoznány následující sekvence:

 • \\ zpětné lomítko
 • \a výstraha (BEL)
 • \b backspace
 • \c neprodukují žádný další výstup
 • \e uniknout
 • \f zdroj formuláře
 • \n nový řádek
 • \r návrat vozíku
 • \t horizontální záložka
 • \v svislá záložka
 • \0NNN byte s osmičkovou hodnotou NNN (1 až 3 číslice)
 • \xHH byte s hexadecimální hodnotou HH (1 až 2 číslice)

Pokud při spuštění příkazu echo narazíte na níže uvedenou chybu:

echo: command not found

můžete zkusit nainstalovat níže uvedený balíček podle vaší volby distribuce:

Distribuce Příkaz
OS X brew install coreutils
Debian apt-get install coreutils
Ubuntu apt-get install coreutils
Alpine apk add coreutils
Arch Linux pacman -S coreutils
Kali Linux apt-get install coreutils
CentOS yum install coreutils
Fedora dnf install coreutils
Raspbian apt-get install coreutils

Příklad 1:Zobrazení hodnoty systémově definované proměnné

Pomocí příkazu set můžeme vypsat systémové proměnné a pro tisk hodnoty těchto proměnných můžeme použít příkaz echo:

$ echo $USER
jack
jack@localhost:~$ echo $HOME
/home/jack

Příklad 2:Zobrazení hodnoty uživatelem definovaných proměnných

$ var1=`date`
$ echo "Today's date time is : $var1"
Today's date time is : Mon Jul 28 13:11:37 IST 2014

Příklad 3:Zobrazení textového řetězce

$ echo " Hi this echo command testing"
Hi this echo command testing

Příklad 4:Použití backspace v příkazu echo

$ echo -e "Ubuntu \bis \bthe \bbest \bDesktop \bOS"

Nad příkazem se vytiskne:

UbuntuisthebestDesktopOS

Příklad 5:Použití tabulátoru v příkazu echo

$ echo -e "Ubuntu \tis \tthe \tbest \tDesktop \tOS"

Výše uvedený příkaz zobrazí níže výstup:

Ubuntu     is     the   best   Desktop     OS

Příklad 6:Použití karty vertikul v příkazu echo

$ echo -e "Ubuntu \vis \vthe \vbest \vDesktop \vOS"
Ubuntu 
    is 
       the 
           best 
              Desktop 
                     OS

Příklad 7:Barevný výstup příkazu echo

Příkaz echo může změnit styl písma, barvu pozadí písem a barvy písma. Escape sekvenci \033 lze použít ke změně vlastností písma. Aby byla efektní sekvence účinná, musí být použita volba -e. Některé z únikových kódů jsou uvedeny níže:

[0m: Normal
[1m: Bold fonts
[2m: Font color changes to Purple
[4m: Underlined fonts
[7m: Invert foreground and background colors
[8m: Invisible fonts
[9m: Cross lined fonts
[30m: Font color changes to Grey
[31m: Font color changes to Red
[32m: Font color changes to Green
[33m: Font color changes to Brown
[34m: Font color changes to Blue
[35m: Font color changes to Violet
[36m: Font color changes to Sky Blue
[37m: Font color changes to Light Grey
[38m: Font color changes to Black
[40m: Background color changes to Black
[41m: Background color changes to Red
[42m: Background color changes to Green
[43m: Background color changes to Brown
[44m: Background color changes to Blue
[45m: Background color changes to Violet
[46m: Background color changes to Sky Blue
[47m: Background color changes to Light Grey

Níže uvedený příkaz vytiskne výstup červenou barvou.

$ echo -e "\033[31mMagic of Linux\033[0m"
Magic of Linux

Pod Command vytiskne „Magic of Linux“ tučným stylem a červenou barvou pozadí.

$ echo -e "\033[1m\033[41mMagic of Linux\033[0m"
Magic of Linux


Linux
 1. ifrename:příkaz nenalezen

 2. nc:příkaz nenalezen

 3. netstat:příkaz nenalezen

 1. kubectl:příkaz nenalezen

 2. tvservice:příkaz nenalezen

 3. lspci:příkaz nenalezen

 1. pstree:příkaz nenalezen

 2. rm:příkaz nenalezen

 3. mv:příkaz nenalezen