GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

linux spustit příkaz vzdáleně

 ssh [email protected] 'bash -s' < local_script.sh

nebo můžete jen

 ssh [email protected] "remote command to run" 

Myslím, že ssh je k tomu nejlépe zabezpečený způsob, například:

ssh -OPTIONS -p SSH_PORT [email protected]_server "remote_command1; remote_command2; remote_script.sh"  

kde OPTIONS musí být nasazeny podle vašich specifických potřeb (například vazba pouze na ipv4) a váš vzdálený příkaz může spouštět démona tomcat.

Poznámka :
Pokud nechcete být vyzváni při každém spuštění ssh, podívejte se také na ssh-agent a volitelně na keychain pokud to váš systém umožňuje. Klíčem je... pochopit proces výměny klíčů ssh. Pečlivě se podívejte na ssh_config (tj. konfigurační soubor ssh klienta) a sshd_config (tj. konfigurační soubor ssh serveru). Názvy konfiguračních souborů závisí na vašem systému, každopádně je najdete někde jako /etc/sshd_config . V ideálním případě pls nespouští ssh jako uživatel root, ale jako konkrétní uživatel na obou stranách, serverech i klientovi.

Některé další dokumenty nad hlavními stránkami zdrojového projektu:

ssh a ssh-agent
muž ssh

http://www.snailbook.com/index.html
https://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/Configuring

klíčenka
http://www.gentoo.org/doc/en/keychain-guide.xml
starší tutoriál francouzštiny (sám :-), ale mohl by být také užitečný:
http://hornetbzz.developpez.com/tutoriels/debian/ssh/keychain/


Linux
  1. Linuxový příkaz mv

  2. Linux du command

  3. Linuxový ip příkaz

  1. Jak najít aktivní připojení SSH v systému Linux

  2. 7 Praktické příklady cd Command v Linuxu

  3. Linux cd příkaz

  1. spusťte příkaz sudo na linuxu z plink.exe[windows]

  2. matlab spustí skript z příkazové řádky linuxu

  3. Příkaz Linuxu, který čeká na spuštění serveru SSH