GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

Maximální délka argumentu příkazového řádku, který lze předat SQL*Plus?

Zkuste s:xargs --show-limits </dev/null

Your environment variables take up 2446 bytes
POSIX upper limit on argument length (this system): 2092658
POSIX smallest allowable upper limit on argument length (all systems): 4096
Maximum length of command we could actually use: 2090212
Size of command buffer we are actually using: 131072

Neexistuje žádný limit na argument, ale součet pro celou délku příkazového řádku. V mém systému (Fedora 15/zsh) je to blíže k 2Mb. (řádek 4).


Narazil jsem na "Jak dlouhý seznam argumentů může vaše jádro zabrat na příkazovém řádku, než se udusí?":

getconf ARG_MAX

což v mém systému dává následující:

131072

Linux
  1. Co definuje maximální velikost pro jeden příkazový argument?

  2. Předat argumenty příkazového řádku skriptu Bash?

  3. Jak analyzovat každý řádek textového souboru jako argument příkazu?

  1. Jak mohu správně spouštět skripty příkazového řádku Perl one-liner?

  2. Jak mohu spustit funkci ze skriptu v příkazovém řádku?

  3. Jak mohu zkopírovat složku z příkazového řádku systému Linux?

  1. Existuje unixový nástroj příkazového řádku, který dokáže analyzovat soubory písem?

  2. Jak mohu zapisovat do dmesg z příkazového řádku?

  3. Existují nějaké nástroje příkazového řádku, které dokážou zachytit stisknutí tlačítka joysticku?