GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> FreeBSD

Kontrola volného místa na disku na serveru FreeBSD

Jak zkontrolovat a zobrazit volné místo na disku dostupném na serveru FreeBSD?

Příkaz df lze použít k zobrazení kapacity, použitého a volného místa na disku všech souborových systémů na serveru FreeBSD. Místo na disku bude vydáno v počtu bloků, z nichž každý blok má velikost 1 kB.

Pro snadnější a čitelnější formát lze místo df použít df -h. Parametr -h vypíše prostor ve formátu „čitelném člověkem“. Bude používat přípony jednotek:bajt, kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt a petabajt, aby se snížil počet číslic na čtyři nebo méně pomocí základu 2 pro velikosti.


FreeBSD
  1. Kolik volného místa na disku bych měl mít na svém serveru?

  2. Uvolněte místo na disku – Vymažte protokoly Systemd Journal v Ubuntu 20.04

  3. Jak uvolnit místo na disku na dedikovaném serveru

  1. Instalace webového serveru ve FreeBSD 6.0 s Apache 2.2, MySQL 5.0 a PHP 5 – část 1

  2. Jak uvolnit místo na disku na serverech cPanel

  3. Získat volné místo na disku pomocí df pro zobrazení volného místa v kb?

  1. Použijte df ke kontrole volného místa na disku v Linuxu

  2. Rozumíte volnému místu / svazkům na Ubuntu?

  3. Odstraňování problémů s nedostatkem místa na disku pro cloudový server Linux