GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Rocky Linux

Jak nainstalovat Webmin na Rocky Linux 8

V této příručce vám ukážeme, jak nainstalovat Webmin na systémy Rocky Linux.

Webmin je výkonný a flexibilní webový ovládací panel pro správu serveru pro systémy typu Unix. Webmin umožňuje uživateli konfigurovat vnitřní části operačního systému, jako jsou uživatelé, diskové kvóty, služby nebo konfigurační soubory, a také upravovat a ovládat aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Apache HTTP Server, PHP nebo MySQL.

Je to webový ovládací panel, který umožňuje správcům systému spravovat server Linux z webového prohlížeče. S tímto webovým administrátorským systémem se můžete postarat téměř o cokoli, co potřebujete.

Nainstalujte Webmin na Rocky Linux

Začněte s webminem podle níže uvedených kroků

 • Aktualizujte své systémové balíčky.
dnf update -y && dnf upgrade -y
 • Webmin není k dispozici v základním repozitáři Rocky Linux 8. Stáhneme si tedy nejnovější verzi Webminu pomocí příkazu wget.
wget https://www.webmin.com/download/webmin-current.tar.gz
 • Nyní rozbalte stažený soubor pomocí:
tar xvf webmin-current.tar.gz
 • Dále vytvořte instalační adresář pro Webmin
sudo mkdir -p /usr/local/webmin
 • Spusťte skript a nainstalujte Webmin, jak je znázorněno níže.
./webmin-1.991/setup.sh /usr/local/webmin/

Výstup:

[root@rocky-pc unixcop]# ./webmin-1.991/setup.sh /usr/local/webmin/
***********************************************************************
    Welcome to the Webmin setup script, version 1.991
***********************************************************************
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Webmin from /home/unixcop/webmin-1.991 to /usr/local/webmin/ ...

***********************************************************************
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/webmin]: 
Log file directory [/var/webmin]: 

***********************************************************************
Webmin is written entirely in Perl. Please enter the full path to the
Perl 5 interpreter on your system.

Full path to perl (default /usr/bin/perl): 

Testing Perl ...
Perl seems to be installed ok

***********************************************************************
Operating system name:  Rocky Linux
Operating system version: 8.5

***********************************************************************
Webmin uses its own password protected web server to provide access
to the administration programs. The setup script needs to know :
 - What port to run the web server on. There must not be another
  web server already using this port.
 - The login name required to access the web server.
 - The password required to access the web server.
 - If the webserver should use SSL (if your system supports it).
 - Whether to start webmin at boot time.

Web server port (default 10000): 
Login name (default admin): unixcop
Login password: 
Password again: 
Use SSL (y/n): 
Start Webmin at boot time (y/n): y
***********************************************************************
Copying files to /usr/local/webmin/ ..
..done

Creating web server config files..
..done

Creating access control file..
..done

Inserting path to perl into scripts..
..done

Creating start and stop scripts..
..done

Copying config files..
..done

Configuring Webmin to start at boot time..
..done

Creating uninstall script /etc/webmin/uninstall.sh ..
..done

Changing ownership and permissions ..
..done

Running postinstall scripts ..
..done

Enabling background status collection ..
..done

Attempting to start Webmin mini web server..
Starting Webmin server in /usr/local/webmin/
..done

***********************************************************************
Webmin has been installed and started successfully. Use your web
browser to go to

 http://rocky-pc:10000/

and login with the name and password you entered previously.

[root@rocky-pc unixcop]#
 • Po instalaci otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu http://your-ip-address:10000/ a přihlaste se jménem a heslem, které jste zadali dříve a které jsou uvedeny níže.
 • Budete přesměrováni na ovládací panel Webmin, jak je znázorněno níže.

Závěr

To je ono.

V tomto článku jsme vám ukázali, jak nainstalovat webmin na Rocky Linux 8. Doufám, že to bylo užitečné.

Přečtěte si také:

Jak nastavit statickou IP adresu pomocí Webmin
Jak spravovat systémové protokoly pomocí Webmin

Děkuji.


Rocky Linux
 1. Jak nainstalovat Redis Server na Rocky Linux

 2. Jak nainstalovat Mattermost Server na Rocky Linux 8

 3. Jak nainstalovat Python 3.9 na Rocky Linux 8

 1. Jak nainstalovat Rocky Linux 8.4

 2. Jak nainstalovat server MariaDB v Rocky Linux

 3. Jak nainstalovat Docker CE na Rocky Linux 8

 1. Jak nainstalovat Snap na Rocky Linux 8

 2. Jak nainstalovat Webmin v Rocky Linux/Alma Linux 8

 3. Jak nainstalovat Docker CE na Rocky Linux 8