GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Panels >> Panels

Jak nainstalovat Dotclear na Ubuntu 18.04

V tomto tutoriálu se podíváme na to, jak nainstalovat a nastavit Dotclear na VPS se systémem Ubuntu 18.04. Dotclear je bezplatný a open source aplikace pro publikování na webu, navržená tak, aby poskytovala uživatelsky přívětivé rozhraní který umožňuje komukoli publikovat své nápady na webu. Dotclear je napsán v PHP a obsahuje mnoho vestavěných funkcí, jako je práce s blogy, používání syntaxe XHTML pro záznamy, přidávání stránek a tak dále. Podporuje také několik typů databází, jako je MySQL , PostgreSQL a SQLite . V tomto tutoriálu vám ukážeme, jak nainstalovat Dotclear na Ubuntu 18.04 VPS.

Požadavky:

 • Pro účely tohoto kurzu budeme používat server Ubuntu.
 • Úplný přístup root SSH (nebo uživatel s právy sudo)

Začínáme

Připojte se k serveru přes SSH jako uživatel root pomocí následujícího příkazu. (V případě potřeby nahraďte „root“ uživatelem, který má oprávnění sudo):

ssh root@IP_ADDRESS -p PORT_NUMBER

a nahraďte „IP_ADDRESS“ a „PORT_NUMBER“ vaší skutečnou IP adresou serveru a číslem portu SSH.

Než začnete s instalací, je dobré aktualizovat systémové balíčky na jejich nejnovější verze, abyste maximalizovali kompatibilitu.

Můžete to provést spuštěním následujících příkazů:

apt-get update
apt-get upgrade

Krok 1 – Instalace webového serveru Apache

Pro instalaci webového serveru Apache spustíme následující příkaz:

apt-get install apache2

Nyní bychom měli povolit automatické spouštění Apache při spuštění serveru pomocí:

systemctl enable apache2

Můžeme také zkontrolovat stav vaší služby Apache pomocí následujícího příkazu:

systemctl status apache2

Výstup:

apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      └─apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Wed 2018-12-19 03:44:49 CST; 21min ago
 Main PID: 25985 (apache2)
  Tasks: 7 (limit: 1110)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ├─ 25985 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─ 26383 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─ 26384 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─ 26385 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─ 26386 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─ 26387 /usr/sbin/apache2 -k start
      └─16816 /usr/sbin/apache2 -k start

Krok 2 – Instalace PHP

Jak jsme již zmínili dříve, Dotclear je napsán v PHP, takže musíme nainstalovat PHP a také některá rozšíření PHP. Chcete-li nainstalovat PHP na váš server, spusťte následující příkaz:

apt install php php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-zip

Aktuální verzi PHP můžeme zkontrolovat pomocí následujícího příkazu:

php -v

Výstup by měl být podobný tomuto:

PHP 7.2.10-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Sep 13 2018 13:45:02) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.2.10-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Krok 3 – Instalace databázového serveru MySQL

V tomto tutoriálu použijeme databázový server MySQL k vytvoření databáze a uživatele MySQL pro Dotclear. MySQL je open source systém pro správu databází – je to velmi oblíbená volba pro správu databází.

Pro instalaci databázového serveru MySQL spustíme následující příkaz:

apt install mysql-server

Po dokončení instalace doporučujeme spustit příkaz pro další zlepšení zabezpečení vašeho serveru MySQL. Můžete spustit mysql_secure_installation skript zadáním následujícího příkazu:

mysql_secure_installation

To vám pomůže provádět důležité úkoly související se zabezpečením, jako je nastavení hesla uživatele root, zakázání vzdáleného přihlášení uživatele root atd.

Krok 4 – Vytvořte databázi pro Dotclear

Chcete-li vytvořit databázi MySQL pro Dotclear, musíme se přihlásit k našemu serveru MySQL pomocí následujícího příkazu:

mysql -u root -p

Poté zadejte své kořenové heslo MySQL, které jste zadali dříve pro přihlášení.

Nyní vytvoříme novou databázi MySQL s názvem dotclear a vytvořte nového uživatele MySQL s názvem dotclearuser s heslem StrongPassword .

CREATE DATABASE dotclear;
GRANT ALL PRIVILEGES ON dotclear.* TO dotclearuser@localhost IDENTIFIED BY 'StrongPassword';
FLUSH PRIVILEGES;
\q

Nezapomeňte nahradit „StrongPassword se skutečným silným heslem.

Krok 5 – Nainstalujte Dotclear

Nyní musíme spustit následující příkazy ke stažení skriptu načítání a instalaci Dotclear do výchozího kořenového adresáře dokumentů webového serveru:

cd /var/www/html
wget https://download.dotclear.org/loader/dotclear-loader.php

Musíme zajistit, aby měl uživatel Apache přístup k souborům Dotclear.

chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Krok 6 – Vytvořte soubor virtuálního hostitele

Chcete-li vytvořit konfigurační soubor virtuálního hostitele pro vaši doménu, spusťte následující příkaz:

nano /etc/apache2/sites-available/your_domain.com.conf

Přidejte následující obsah. Nezapomeňte nahradit your_domain.com vaším skutečným názvem domény, který ukazuje na váš server:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@your_domain.com
ServerName your_domain.com
ServerAlias www.your_domain.com
DocumentRoot /var/www/html

<Directory /var/www/html>
   Options Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride All
   Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain.com_error.log 
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your_domain.com_access.log combined 
</VirtualHost>

Zavřete a uložte soubor. Nyní musíme povolit konfigurační soubor virtuálního hostitele. Chcete-li povolit virtuálního hostitele, spusťte následující příkaz:

ln -s /etc/apache2/sites-available/your_domain.com.conf /etc/apache2/sites-enabled/your_domain.com.conf

Krok 7 – Konfigurace Dotclear

V posledním kroku tohoto tutoriálu potřebujeme získat přístup ke skriptu zavaděče Dotclear a dokončit instalaci.

Otevřete svůj preferovaný webový prohlížeč a přejděte na adresu:
http://your_domain.com/dotclear-loader.php
Poté se vám zobrazí stránka instalačního programu:

Musíme kliknout na tlačítko „Načíst a rozbalit Dotclear“ a postupovat podle pokynů na obrazovce. Na druhé obrazovce musíme zadat nastavení databáze MySQL, takže použijte následující podrobnosti:

Database type: MySQLi
Database Host Name: localhost 
Database Name: dotclear
Database User Name: dotclearuser
Database Password: StrongPassword

Dále si musíme vytvořit uživatelský účet . Po vytvoření nového uživatelského účtu budeme přesměrováni na následující stránku:

Blahopřejeme – úspěšně jste nainstalovali Dotclear na Ubuntu 18.04 Server.

Samozřejmě nemusíte i nainstalujte Dotclear na Ubuntu 18.04 pokud u nás máte Ubuntu VPS. Můžete jednoduše požádat náš tým podpory, aby vám nainstaloval Dotclear na Ubuntu 18.04. Jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a budou vám schopni pomoci s instalací.

PS . Pokud se vám líbilo čtení tohoto blogového příspěvku o tom, jak nainstalovat Dotclear na Ubuntu 18.04, můžete jej sdílet na sociálních sítích pomocí níže uvedených zkratek nebo jednoduše zanechat komentář v sekci komentářů. Děkuji.


Panels
 1. Jak nainstalovat MySQL na Ubuntu 16.04

 2. Jak nainstalovat R na Ubuntu 16.04

 3. Jak nainstalovat Graylog Server na Ubuntu 16.04

 1. Jak nainstalovat Nginx na Ubuntu 18.04

 2. Jak nainstalovat TaskBoard na Ubuntu 18.04

 3. Jak nainstalovat OpenCart na Ubuntu 18.04

 1. Jak nainstalovat phpPgAdmin na Ubuntu 18.04

 2. Jak nainstalovat Go na Ubuntu 18.04

 3. Jak nainstalovat OpenVPN na Ubuntu 18.04