GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Cent OS

Jak zvýšit Swap v Linuxu / CentOS / Redhat / Ubuntu

Ahoj, tady se podíváme na systém odkládacích souborů a jak jej zvýšit?

První věc, co je swap?

Swap je jeden typ souborového systému (id=82), který se používá jako virtuální ram pro systém, poskytuje systému extra paměťový zdroj, když je to potřeba. Ve Windows se nazývá pagefile.sys a tento souborový systém bude vytvořen ručně nebo automaticky během instalace operačního systému.

Jakmile je vytvořen odkládací souborový systém, možná budete chtít zvětšit odkládací prostor. Za tímto účelem můžete postupovat podle tohoto návodu.

Odkládací prostor můžeme vytvořit dvěma způsoby.

 • Použití odkládacího oddílu
 • Použití odkládacího souboru

Zde použijeme první metodu.

Nechte zkontrolovat dostupný odkládací prostor.

root@client ~]# swapon -s

Název souboru Typ Velikost Použitá priorita

/dev/sda2 oddíl 2096472 0 -1

Následujícím příkazem také zvýším swapovací formulář z 2 GB na 3 GB. Podle tohoto příkazu je celkový odkládací prostor 2 GB.

[root@client ~]# zdarma -m

celkový počet použitých volných sdílených vyrovnávacích pamětí uložených v mezipaměti

Paměť:434 427 6 0 17 242

-/+ buffery/cache:167 266

Swap:2047 0 2047

Stejně jako ve výše uvedeném /dev/sda2 je systém odkládacích souborů. V mém počítači nemám na primárním HDD žádné místo, takže pro ukázku používám jiný HDD. Ale můžete použít stejný HDD pro nový odkládací oddíl, pokud máte dostatek místa.

Podívejme se na pevný disk připojený k tomuto stroji.

[root@client ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda:32,2 GB, 32212254720 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 3916 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Spouštění zařízení Start End Blocks ID System

/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux

/dev/sda2 14 274 2096482+ 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda3 275 529 2048287+ 83 Linux

/dev/sda4 530 3916 27206077+ 5 rozšířeno

/dev/sda5 530 1549 8193118+ 83 Linux

/dev/sda6 1550 2569 8193118+ 83 Linux

/dev/sda7 2570 2824 2048256 83 Linux

/dev/sda8 2825 3079 2048256 83 Linux

/dev/sda9 3080 3916 6723171 83 Linux

Disk /dev/sdb:8589 MB, 8589934592 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 1044 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Disk /dev/sdb neobsahuje platnou tabulku oddílů

Ve výše uvedeném mám jeden HDD navíc s volným místem, s pomocí HDD vytvořím nový oddíl pro swap velikost 1 GB a přidělení id 82. Velikost může záviset na vašem požadavku na velikost swapu.

Nechte vytvořit oddíl s ID 82 pro swap.

[root@client ~]# fdisk /dev/sdb

Zařízení neobsahuje platnou tabulku oddílů DOS ani disklabel Sun, SGI nebo OSF

Vytvoření nového disklabelu DOS. Změny zůstanou pouze v paměti,

dokud se nerozhodnete je napsat. Poté samozřejmě předchozí

obsah nebude možné obnovit.

Počet válců pro tento disk je nastaven na 1044.

Není na tom nic špatného, ​​ale toto je větší než 1024,

a může v určitých nastaveních způsobit problémy s:

1) software, který se spouští při spouštění (např. staré verze LILO)

2) bootování a rozdělení softwaru z jiných OS

(např. DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Upozornění:neplatný příznak 0x0000 tabulky oddílů 4 bude opraven pomocí w(rite)

Příkaz (m pro nápovědu):p  —–> Chcete-li zobrazit podrobnosti

Disk /dev/sdb:8589 MB, 8589934592 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 1044 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Spouštění zařízení Start End Blocks ID System

Příkaz (m pro nápovědu):n —- –> Chcete-li vytvořit nový oddíl

Akce příkazu

e rozšířen

p primární oddíl (1-4)

p   —–>Vytvoření primárního oddílu

Číslo oddílu (1-4):1 —–> Číslo oddílu

První válec (1-1044, výchozí 1):

Použití výchozí hodnoty 1

Poslední válec nebo +velikost nebo +velikostM nebo +velikostK (1-1044, výchozí 1044):+1000M

Příkaz (m pro nápovědu):

Příkaz (m pro nápovědu):p —–> Vypsat oddíl

Disk /dev/sdb:8589 MB, 8589934592 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 1044 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Spouštění zařízení Start End Blocks ID System

/dev/sdb1 1 123 987966 83 Linux

Příkaz (m pro nápovědu):t —–> Změňte ID oddílu

Vybraný oddíl 1

Hexadecimální kód (kódy zobrazíte zadáním L):l —–> Vypište kód

0 Prázdný 1e Skrytý W95 FAT1 80 Old Minix bf Solaris

1 FAT12 24 NEC DOS 81 Minix / starý Lin c1 DRDOS/s (FAT-

2 XENIX root 39 Plan 9 82 Linux swap / So c4 DRDOS/s (FAT-

3 XENIX usr 3c PartitionMagic 83 Linux c6 DRDOS/s (FAT-

4 FAT16 <32M 40 Venix 80286 84 OS/2 skrytý C:c7 Syrinx

5 Rozšířené 41 PPC PReP Boot 85 Rozšíření Linuxu o data bez FS

6 FAT16 42 SFS 86 Nastavení svazku NTFS db CP/M / CTOS / .

7 HPFS/NTFS 4d QNX4.x 87 sada svazků NTFS od nástroje Dell Utility

8 AIX 4e QNX4.x 2. část 88 Linux prostý text df BootIt

9 Spouštěcí systém AIX 4f QNX4.x 3. část 8e Linux LVM e1 DOS přístup

a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM 93 Amoeba e3 DOS R/O

b W95 FAT32 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT e4 SpeedStor

c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M 9f BSD/OS a BeOS fs

e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi ee EFI GPT

f W95 Ext’d (LBA) 54 OnTrackDM6 a5 FreeBSD ef EFI (FAT-12/16/

10 OPUS 55 EZ-Drive a6 OpenBSD f0 Linux/PA-RISC b

11 Hidden FAT12 56 Golden Bow a7 NeXTSTEP f1 SpeedStor

12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk a8 Darwin UFS f4 SpeedStor

14 Skrytý FAT16 <3 61 SpeedStor a9 NetBSD f2 DOS sekundární

16 Skrytý FAT16 63 GNU HURD nebo Sys ab Darwin boot fb VMware VMFS

17 Skryté HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs fc VMware VMKCORE

18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap fd Linux raid auto

1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard skrytý např. LANstep

1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX be Solaris boot ff BBT

Hexadecimální kód (pro výpis kódů zadejte L):82 —–> ID pro výměnu

Změněn systémový typ oddílu 1 na 82 (Linux swap / Solaris)

Příkaz (m pro nápovědu):p —–> Seznam oddílů

Disk /dev/sdb:8589 MB, 8589934592 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 1044 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Spouštění zařízení Start End Blocks ID System

/dev/sdb1 1 123 987966 82 Linux swap / Solaris

Příkaz (m pro nápovědu):w ——> Napište změny

Tabulka oddílů byla změněna!

Volání ioctl() pro opětovné načtení tabulky oddílů.

Synchronizace disků.

Sdělte změny jádru.

[root@client ~]# partprobe

Potvrďte vytvořený oddíl.

[root@client ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda:32,2 GB, 32212254720 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 3916 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Spouštění zařízení Start End Blocks ID System

/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux

/dev/sda2 14 274 2096482+ 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda3 275 529 2048287+ 83 Linux

/dev/sda4 530 3916 27206077+ 5 rozšířeno

/dev/sda5 530 1549 8193118+ 83 Linux

/dev/sda6 1550 2569 8193118+ 83 Linux

/dev/sda7 2570 2824 2048256 83 Linux

/dev/sda8 2825 3079 2048256 83 Linux

/dev/sda9 3080 3916 6723171 83 Linux

Disk /dev/sdb:8589 MB, 8589934592 bajtů

255 hlav, 63 sektorů/stopa, 1044 válců

Jednotky =cylindry 16065 * 512 =8225280 bajtů

Spouštění zařízení Start End Blocks ID System

/dev/sdb1 1 123 987966 82 Linux swap / Solaris

Vytvořte swapovací oddíl pomocí následujícího příkazu.

[root@client ~]# mkswap /dev/sdb1

Nastavení swapspace verze 1, velikost =1011671 kB

Povolte jej pomocí následujícího příkazu.

[root@client ~]# swapon /dev/sdb1

Vypište dostupný odkládací prostor na počítači.

[root@client ~]# swapon -s

Název souboru Typ Velikost Použitá priorita

/dev/sda2 oddíl 2096472 0 -1

/dev/sdb1 oddíl 987956 0 -2

Ve výše uvedeném můžete najít /dev/sdb1 se aktivoval a poskytuje odkládací prostředek do počítače pomocí /dev/sda2.

Pomocí následujícího příkazu zobrazíte dostupnou paměť v počítači. V následujícím textu uvidíte také skutečnou paměť a virtuální paměť.

[root@client ~]# zdarma -m

celkový počet použitých volných sdílených vyrovnávacích pamětí uložených v mezipaměti

Paměť:434 430 3 0 17 246

-/+ buffery/cache:166 267

Výměna:3012 0 3012

Podle výše uvedené celkové velikosti swapu je 3 GB, je to podle našich požadavků.

Pokud byste chtěli swap vypnout, můžete použít následující příkaz.

[root@client ~]# swapoff /dev/sda2

Vyjmenujte swapovací prostor. Protože jsme odložili výše uvedený oddíl, budete moci vidět jeden odkládací oddíl, který jsme nyní vytvořili.

[root@client ~]# swapon -s

/dev/sdb1 oddíl 987956 0 -2

V normálním případě, pokud restartujete server, swap se automaticky nespustí. Dejte to na /etc/fstab

[root@client ~]# vi /etc/fstab

LABEL=/ / ext3 výchozí 1 1

LABEL=/tmp /tmp ext3 výchozí 1 2

LABEL=/home /home ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 2

LABEL=/usr /usr ext3 výchozí 1 2

LABEL=/var /var ext3 výchozí 1 2

LABEL=/boot /boot ext3 výchozí 1 2

tmpfs /dev/shm Výchozí hodnota tmpfs je 0 0

devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0

sysfs /sys sysfs výchozí 0 0

proc /proc proc výchozí 0 0

LABEL=SWAP-sda2 swap swap výchozí 0 0

/dev/sda9 /opt ext3 výchozí 0 0

###########Nový odkládací oddíl###############

/dev/sdb1 swap swap výchozí 0 0

Restartujte server.

[root@client ~]# restartování

Ověřte to.

[root@client ~]# zdarma -m

celkový počet použitých volných sdílených vyrovnávacích pamětí uložených v mezipaměti

Paměť:434 430 3 0 17 246

-/+ buffery/cache:166 267

Výměna:3012 0 3012

Chcete-li nastavit prioritu použití swapu systémem, použijte následující příkaz. Systém bude více využívat vysokou prioritu. High=10 low=-10.

[root@client ~]# swapon -p 10 /var/swapfile

Ověřte prioritu.

[root@client ~]# swapon -s

Název souboru Typ Velikost Použitá priorita

/dev/sdb1 oddíl 1023992 0 10

/dev/sda2 oddíl 2096472 296 -2

To je všeCent OS
 1. Jak nakonfigurovat virtualizaci na Redhat Linuxu

 2. Jak nakonfigurovat LVM na Linux / CentOS / Redhat

 3. Jak nakonfigurovat úložiště YUM v Linux/Centos/Redhat | YUM v Linuxu/Centos/Redhat

 1. Jak nainstalovat GUI Gnome na systém CentOS 7 Linux

 2. Jak nainstalovat Erlang na Rocky Linux/Alma Linux/CentOS 8

 3. Jak zvýšit velikost swapu na Ubuntu Linux

 1. Jak vytvořit nebo zvětšit swapový prostor v Linuxu

 2. Jak zvětšit odkládací prostor v Linuxu

 3. Jak zvýšit velikost swapu na CentOS + cPanel