GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

Rozdíl mezi /etc/crontab a crontab -e

Jak řekl Ignacio, /etc/crontab je crontab pro celý systém.

Formát /etc/crontab je takto:

# m h dom mon dow user   command
*  * *  *  * someuser echo 'foo'

zatímco crontab -e je na uživatele, stojí za zmínku bez -u argument příkaz crontab přejde na aktuální uživatele crontab. Můžete udělat crontab -e -u <username> upravit crontab konkrétního uživatele.

Všimněte si, že v crontab pro uživatele není žádné pole 'uživatel'.

# m h dom mon dow command
*  *  *  *  *  echo 'foo'

Aspekt crontabů, který může být matoucí, je, že root má také svůj vlastní crontab. např. crontab -e -u root nebude upravovat /etc/crontab Viz Konfigurace cronu.

Ve většině distribucí Linuxu jsou crontabs na uživatele obvykle uloženy v:/var/spool/cron/crontabs/<username> (vixie-cron).

Distribuce založené na RHEL jsou uloženy v /var/spool/cron/<username> . (kamaráda)


Jeden je systémový crontab a může být upravován pouze uživatelem root a druhý je uživatelský crontab a může být upravován uživatelem a existuje pro každého uživatele.


Linux
 1. Linux:Rozdíl mezi /dev/console, /dev/tty a /dev/tty0?

 2. Rozdíl mezi 2>&-, 2>/dev/null, |&, &>/dev/null A>/dev/null 2>&1?

 3. Rozdíl mezi /opt a /usr/local?

 1. Rozdíl mezi ~/.profile, ~/.bashrc, ~/.bash_profile, ~/.gnomerc, /etc/bash_bashrc, /etc/screenrc …?

 2. Rozdíl mezi Eot a Eof?

 3. Rozdíl mezi [0-9], [[:digit:]] a D?

 1. Rozdíl mezi „$ . Foo“ A „$ ./foo“??

 2. linux rozdíl mezi sudo crontab -e a jen crontab -e

 3. Kdy mám použít /dev/shm/ a kdy /tmp/?