GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> FreeBSD

Jak zkontrolovat, zda Telnet běží na serveru

Telnet (TELecommunication NETwork) je nezabezpečený síťový protokol používaný na připojení k Internetu nebo místní síti (LAN) pro vzdálený přístup k serveru z klienta. Problém s Telnetem je v tom, že relace je nešifrovaná s uživatelským jménem a heslem přenášeným po síti v prostém textu, což značně zvyšuje bezpečnostní riziko.

Pokud chcete identifikovat a zkontrolovat, zda na vašem serveru běží služba Telnet, zejména na webovém serveru nebo webovém hostiteli, který je vystaven celosvětovým útokům, zde je snadný způsob, jak provést ověření na procesu Telnet.

Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat, zda je proces Telnet na serveru spuštěn nebo ne, je pomocí příkazu ps, který zobrazuje aktuálně spuštěné procesy. Chcete-li zkontrolovat, zda běží proces Telnet, přihlaste se k serveru přes SSH (nebo fyzicky pomocí konzole, pokud můžete Telnet na server, je zjevně spuštěna služba Telnet) a spusťte následující příkaz:

ps -aux | grep telnet

Pokud výsledek vrátí jakékoli jiné procesy než řádek „grep telnet“, znamená to, že je spuštěn nějaký proces Telnet nebo je otevřena relace.

Případně vyhledejte na svém serveru otevřený port 23, ke kterému se Telnet běžně připojuje. Pokud port 23 není uzavřen, znamená to, že může být spuštěna služba Telnet. Chcete-li zkontrolovat, zda je port 23 uzavřen nebo otevřen, musíte mít na serveru nainstalovaný nmap. Příkaz k použití je:

nmap -sT -O localhost

FreeBSD
  1. Zkontrolujte dostupnost na Ubuntu Linux Server - Jak na to?

  2. Jak nainstalovat a používat Telnet v Debianu 11

  3. Jak zkontrolovat, zda běží démoni Hadoop?

  1. Jak zkontrolovat zatížení serveru na serveru Windows

  2. Jak zkontrolovat, zda je aktuálně spuštěný shell BusyBox

  3. Jak zálohovat běžící server Linode?

  1. Jak zkontrolovat průběh běhu Cp?

  2. Jak zkontrolovat informace o serveru v cPanel

  3. Jak zkontrolovat, zda konkrétní služba běží na Ubuntu