GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> FreeBSD

FreeBSD 6.0 na serveru VMware Zpomalení času a hodin

FreeBSD 6.0, když běží jako hostující operační systém na VMware Server nebo VMware Workstation 5.0, systém FreeBSD naráží na značné zpomalení tikání hodin, až 60 % časové ztráty ve srovnání s hodinami reálného času. Dokonce i po vynulování hodin a správném nastavení času se po chvíli prodleva mezi časem virtuálního stroje FreeBSD a skutečným časem rozšíří.

Jedním z možných řešení nebo řešení tohoto problému je zakázat použití APIC (poznámka:ne ACPI) přidáním následujícího řádku do /boot/loader.conf :

hint.apic.0.disabled=1

Deaktivací zařízení APIC je FreeBSD nuceno sáhnout po časovačích IRQ, aby se zabránilo zpomalení rychlosti hodin a časovače na emulovaném stroji FreeBSD na VMware. Nevýhodou tohoto rozlišení je, že FreeBSD nemůže běžet v režimu jádra SMP jako virtuální stroj SMP na emulovaném stroji.

Další alternativou je zakomentovat řádek „device apic“ v konfiguračním souboru jádra a znovu sestavit jádro, ale pouze pokud technicky víte, co děláte.

U hostitele VMware v operačním systému Windows NT může problém s nesprávným načasováním vyřešit také restartování a spuštění operačního systému Windows v nouzovém režimu, i když je lepší naformátovat a nainstalovat celý stroj jako FreeBSD než jej spustit jako hostitele v nouzovém režimu Windows.


FreeBSD
  1. Jak zabezpečit Nginx pomocí SSL a Let's Encrypt ve FreeBSD

  2. Nainstalujte a nakonfigurujte OpenVPN Server FreeBSD 12

  3. Instalace webového serveru ve FreeBSD 6.0 s Apache 2.2, MySQL 5.0 a PHP 5 – část 5

  1. Instalace webového serveru ve FreeBSD 6.0 s Apache 2.2, MySQL 5.0 a PHP 5 – část 4

  2. Instalace webového serveru ve FreeBSD 6.0 s Apache 2.2, MySQL 5.0 a PHP 5 – část 3

  3. FreeBSD 6.0 na serveru VMware Zpomalení času a hodin

  1. Nastavte datum, čas a časové pásmo na serveru Linux

  2. Jak vyprázdnit mezipaměť DNS resolveru v Linuxu (a FreeBSD)

  3. Co je disperze NTP a jak ji mohu ovládat?