GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Ubuntu

Jak nainstalovat Maven na Ubuntu

Úvod

Apache Maven je open-source nástroj pro správu projektů primárně používaný pro vývoj aplikací Java. Maven zahrnuje přístup POM (Project Object Model), což znamená, že používá soubor XML k ukládání informací o projektech, konfiguracích a závislostech.

Tento tutoriál vysvětluje, jak nainstalovat Maven na Ubuntu 20.04, a to jak pomocí oficiálního úložiště, tak pomocí instalačního souboru na webu Maven.

Předpoklady

 • Systém se systémem Ubuntu 20.04.
 • Fungující připojení k internetu.
 • Přístup k účtu s právy sudo.
 • Přístup do okna terminálu.
 • Přístup k textovému editoru, jako je Nano.

Nainstalujte Maven na Ubuntu pomocí apt

apt poskytuje jednoduchý a přímočarý způsob instalace Maven na Ubuntu. Dokončete instalaci podle následujících kroků:

1. Aktualizujte systémové úložiště pomocí:

sudo apt update

2. Nainstalujte Maven z oficiálního úložiště:

sudo apt install maven

3. Po zobrazení výzvy zadejte Y a stiskněte Enter pro potvrzení instalace.

3. Zkontrolujte aktuální verzi Maven a ověřte instalaci:

mvn -version

Pokud bude úspěšný, výstup bude vypadat takto:

Nainstalujte nejnovější verzi Maven na Ubuntu

Ruční instalace Maven je složitější než použití apt příkaz, ale nabízí větší flexibilitu při výběru verze k instalaci.

Krok 1:Nainstalujte OpenJDK

1. Aktualizujte systémové úložiště pomocí:

sudo apt update

2. Nainstalujte nejnovější verzi OpenJDK pomocí:

sudo apt install default-jdk

3. Napište Y a stiskněte Enter až budete vyzváni k potvrzení instalace.

4. Ověřte instalaci kontrolou aktuální verze OpenJDK:

java -version

Krok 2:Stáhněte a nainstalujte Maven

1. Navštivte stránku stahování Maven a vyberte verzi Maven, kterou chcete nainstalovat. Nejnovější verze je uvedena v Souborech části a ke starším verzím se dostanete pomocí odkazu na archiv v Předchozí vydání sekce.

Používáme verzi 3.8.4, což je nejnovější verze v době psaní tohoto článku.

2. Stáhněte si instalační soubor Maven v /tmp adresář:

wget https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.8.4/binaries/apache-maven-3.8.4-bin.tar.gz -P /tmp

3. Po dokončení stahování rozbalte instalační soubor do /opt adresář:

sudo tar xf /tmp/apache-maven-*.tar.gz -C /opt

4. Vytvořte symbolický odkaz nazvaný maven vedoucí do instalačního adresáře Maven:

sudo ln -s /opt/apache-maven-3.8.4 /opt/maven

Krok 3:Nastavení proměnných prostředí

1. Pomocí textového editoru Nano vytvořte a otevřete soubor maven.sh soubor skriptu v /etc/profile.d/ adresář:

sudo nano /etc/profile.d/maven.sh

2. Přidejte následující řádky do maven.sh soubor:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java
export M2_HOME=/opt/maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

3. Stiskněte Ctrl + X a poté zadejte Y a stiskněte Enter pro uložení změn na maven.sh .

4. Vytvořte maven.sh soubor spustitelný pomocí chmod příkaz:

sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh

5. Spusťte soubor maven.sh skriptu s příkazem source pro nastavení nových proměnných prostředí:

source /etc/profile.d/maven.sh

Krok 4:Ověřte instalaci Maven

Zkontrolujte aktuální verzi Maven a ověřte instalaci:

mvn -version

Ubuntu
 1. Jak nainstalovat Apache Maven na Ubuntu 20.04

 2. Jak nainstalovat Apache Maven na Ubuntu 18.04 a 16.04

 3. Jak nainstalovat R na Ubuntu 16.04

 1. Jak nainstalovat Maven na Ubuntu 16.04

 2. Jak nainstalovat Go na Ubuntu 18.04

 3. Jak nainstalovat Apache Maven na Ubuntu 20.04

 1. Jak nainstalovat R na Ubuntu 20.04

 2. Jak nainstalovat Go na Ubuntu 18.04

 3. Jak nainstalovat R na Ubuntu 18.04