GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Ubuntu

Jak nainstalovat a používat logrotate ke správě souborů protokolu v Ubuntu 18.04 LTS

Protokolové soubory jsou pro zabezpečení systému Linux nejdůležitější. nástroj logrotate je speciálně navržen pro zjednodušení správy souborů protokolu v systému Linux, který umožňuje automatické otáčení, kompresi, odstraňování a zasílání souborů protokolu. Můžete snadno nastavit logrotate pro zpracování souboru protokolu denně, týdně, měsíčně. Program logrotate používaný k rotaci souborů protokolu odstraněním nejstarších z vašeho systému a vytvořením nových souborů protokolu.

V tomto tutoriálu vysvětlím, jak používat logrotate ke správě protokolů na serveru Ubuntu 18.04.

Požadavky

 • Server se serverem Ubuntu 18.04.
 • Uživatel bez oprávnění root s právy sudo.

Instalovat Logrotate

Ve výchozím nastavení je logrotate k dispozici na serveru Ubuntu 18.04 LTS. Pokud ne, můžete jej nainstalovat spuštěním následujícího příkazu:

sudo apt-get install logrotate -y

Po instalaci logrotate můžete zkontrolovat verzi logrotate pomocí následujícího příkazu:

sudo logrotate

Výstup:

logrotate 3.11.0 - Copyright (C) 1995-2001 Red Hat, Inc.
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License

Usage: logrotate [-dfv?] [-d|--debug] [-f|--force] [-m|--mail=command]
    [-s|--state=statefile] [-v|--verbose] [-l|--log=STRING] [--version]
    [-?|--help] [--usage] [OPTION...] 

Konfigurovat Logrotate

Ve výchozím nastavení je hlavní konfigurační soubor logrotate.conf umístěn v /etc/logrotate.conf. Další konfigurační soubory jsou k dispozici na /etc/logrotate.d. Můžete je vypsat pomocí následujícího příkazu:

ls /etc/logrotate.d

Výstup:

alternatives apport dpkg mysql-server rsyslog unattended-upgrades
apache2    apt   lxd  openproject  ufw

Hlavní možnosti logrotate jsou uvedeny níže:

chybějící :Pokud protokol chybí, nevyvolávat chybu

týdně :rotuje soubory protokolu jednou týdně

vytvořit :Starý soubor se uloží pod novým názvem a vytvoří se nový soubor

komprimovat :logrotate komprimované soubory protokolu pomocí gzip pro úsporu místa

otočit 4 :logrotate otočí daný protokol čtyřikrát, než jej smaže, takže čtyři týdny protokolů zůstanou online

notifyempty :Neotáčejte soubor protokolu, když je prázdný

Ve výchozím nastavení se logrotate spouští denně spuštěním shellového skriptu /etc/cron.daily/logrotate. Pojďme otestovat logrotation apache spuštěním následujícího příkazu:

sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/apache2

Výstup:

reading config file /etc/logrotate.d/apache2
Reading state from file: /var/lib/logrotate/status
Allocating hash table for state file, size 64 entries

Handling 1 logs

rotating pattern: /var/log/apache2/*.log after 1 days (14 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
considering log /var/log/apache2/access.log
Creating new state
 Now: 2018-10-11 16:04
 Last rotated at 2018-10-11 16:00
 log does not need rotating (log has been already rotated)
considering log /var/log/apache2/error.log
Creating new state
 Now: 2018-10-11 16:04
 Last rotated at 2018-10-11 16:00
 log does not need rotating (log has been already rotated)
considering log /var/log/apache2/other_vhosts_access.log
Creating new state
 Now: 2018-10-11 16:04
 Last rotated at 2018-10-11 16:00
 log does not need rotating (log has been already rotated)
not running prerotate script, since no logs will be rotated
not running postrotate script, since no logs were rotated

Ve výchozím nastavení se logrotate spouští jako denní úloha cron. Více informací o úloze cron naleznete v /etc/cron.daily/logrotate. Můžete také nakonfigurovat úlohu cron pro logrotate tak, aby se spouštěla ​​každou hodinu, týden a rok.


Ubuntu
 1. Jak nainstalovat a používat iostat na Ubuntu 16.04 LTS

 2. Jak používat Logrotate ke správě protokolů na Ubuntu

 3. Jak používat Logrotate ke správě souborů protokolu

 1. Jak nainstalovat a používat Wine na Ubuntu 20.04

 2. Jak nainstalovat a používat sosreport na Ubuntu 18.04 LTS

 3. Jak nainstalovat a používat Telnet na Ubuntu 20.04 LTS

 1. Jak nainstalovat a používat FFmpeg na Ubuntu 18.04

 2. Jak nainstalovat a používat Wine na Ubuntu 18.04

 3. Jak nainstalovat a používat Lnav Log Viewer na Ubuntu 16.04 LTS